MÁME RIEŠENIE
 • „S hrdosťou ponúkame mladým ľuďom dobrú perspektívu. Staň sa súčasťou nášho tímu a spolu naštartujeme tvoju budúcnosť!“

  - Matthias Wacker, vedúci výcviku vo Wöhrle v Krautheime
  - Michael Ulshöfer, bývalý praktikant, dnes špecialista na vývoj nástrojov

 • „Ako študentka v závode Wöhrle získavam popri štúdiu aj užitočný a zaujímavý pohľad do pracovného života a tak môžem nazbierať cenné skúsenosti.“

  - Kerstin Knittelová, študentka na oddelení nákupu

 • „Vyučiť sa vo Wöhrle bolo jednoznačne správne rozhodnutie. Neustále sa meniace úlohy a nápomocní kolegovia sú len dva z mnohých dôvodov, pre ktoré som zostal vo Wöhrle aj po ukončení tréningu.“

  Louis Straßer, mechanik nástrojov v raziacej a tvarovacej technike

Tu ponúkame niekoľko dôležitých tipov pre vašu žiadosť o miesto:

Podklady k žiadosti

 • Žiadosť podajte s dostatočným predstihom (na odborné vzdelanie cca. 1 rok pred začatím, ihneď ako dostanete aktuálne školské vysvedčenie).
 • Dbajte na kompletné a výpovedné podklady. Kompletná žiadosť sa skladá z listu, životopisu a posledného vysvedčenia / osvedčenia.
 • Jasne nám vyzdvihnite svoje záujmy a vašu motiváciu pre žiadané miesto. Váš list v nás má vzbudiť zvedavosť. Prvý dojem je rozhodujúci. Dbajte na také veci ako pravopis a jasná formulácia. Chceme spoznať predovšetkým vás ako osobu a vašu osobnosť. Ak sa spoločensky angažujete alebo máte koníčky a osobné záujmy, radi si o nich prečítame. Uprednostňujeme online žiadosti. Svoje podklady preto načítajte ako súbory PDF cez náš formulár žiadosti alebo nám ich pošlite e-mailom.

Prijímací pohovor

 • Vyberte si také oblečenie, v ktorom sa cítite dobre a ktoré vám dodáva istotu. Dbajte na čistý a udržiavaný vzhľad.
 • Pripravte sa tak, že si naštudujete informácie o Wöhrle a o vypísanom mieste. Popremýšľajte, čo chcete o sebe povedať.
 • Pýtajte sa otázky. Nás zaujíma to, prečo sa uchádzate o voľné miesto a ako ste analyzovali našu spoločnosť.

V prípade mnohých žiadostí o voľné výučné miesta vykonáme v prípade potreby najprv úvodnú skúšku.

 

sk - unsolicited-application

invalid Value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
invalid value