MÁME RIEŠENIE

Tu ponúkame niekoľko dôležitých tipov pre vašu žiadosť o miesto:

Podklady k žiadosti

  • Žiadosť podajte s dostatočným predstihom (na odborné vzdelanie cca. 1 rok pred začatím, ihneď ako dostanete aktuálne školské vysvedčenie).
  • Dbajte na kompletné a výpovedné podklady. Kompletná žiadosť sa skladá z listu, životopisu a posledného vysvedčenia / osvedčenia.
  • Jasne nám vyzdvihnite svoje záujmy a vašu motiváciu pre žiadané miesto. Váš list v nás má vzbudiť zvedavosť. Prvý dojem je rozhodujúci. Dbajte na také veci ako pravopis a jasná formulácia. Chceme spoznať predovšetkým vás ako osobu a vašu osobnosť. Ak sa spoločensky angažujete alebo máte koníčky a osobné záujmy, radi si o nich prečítame. Uprednostňujeme online žiadosti. Svoje podklady preto načítajte ako súbory PDF cez náš formulár žiadosti alebo nám ich pošlite e-mailom.

Prijímací pohovor

  • Vyberte si také oblečenie, v ktorom sa cítite dobre a ktoré vám dodáva istotu. Dbajte na čistý a udržiavaný vzhľad.
  • Pripravte sa tak, že si naštudujete informácie o Wöhrle a o vypísanom mieste. Popremýšľajte, čo chcete o sebe povedať.
  • Pýtajte sa otázky. Nás zaujíma to, prečo sa uchádzate o voľné miesto a ako ste analyzovali našu spoločnosť.

V prípade mnohých žiadostí o voľné výučné miesta vykonáme v prípade potreby najprv úvodnú skúšku.

 

sk - unsolicited-application

invalid Value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
invalid value
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
invalid value