MÁME RIEŠENIE

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


1. Ochrana osobných údajov stručne

Všeobecné upozornenia

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webstránku. Osobné údaje sú všetky údaje, s ktorými vás vedia osobne identifikovať. Detailné informácie o téme ochrane údajov nájdete nižšie vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktorý je uvedený pod týmto textom.

Získavanie údajov na našej webstránke

Kto je zodpovedný za získavanie údajov na tejto webstránke?

Spracovanie údajov na tejto webstránke vykonáva prevádzkovateľ webstránky. Jeho kontaktné údaje môžete nájsť v tiráži tejto webstránky.


Ako získavame vaše údaje?

Vaše údaje sa získavajú tak, že ich s nami zdieľate. Môže ísť pri tom napr. o údaje, ktoré ste zadali v kontaktnom formulári.

Iné údaje získavajú naše IT systémy automaticky pri návšteve webstránky. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas vyvolania stránky). Tieto údaje sa získavajú automaticky ihneď ako vojdete na našu webstránku.


Načo používame vaše údaje?

Jedna časť údajov sa získava na zabezpečenie bezchybného poskytovania webstránky. Iné údaje sa dajú použiť na analýzu správania používateľa.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi údajmi?

Máte vždy právo získať bezplatnú informáciu o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo žiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Kvôli tomu, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy uvedenej v tiráži. Okrem toho vám patrí aj právo na sťažnosť u príslušného dozorného úradu.

Okrem toho máte právo za určitých okolností požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Podrobnosti o tom nájdete vo Vyhlásení o osobných údajoch v časti „Právo na obmedzenie spracovania“.


2. Všeobecné upozornenia a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, ako aj tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webstránky sa získavajú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, s ktorými vás vedia osobne identifikovať. Nasledujúce Vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľuje aj to, za akým účelom sa to deje.

Upozorňujeme vás však na to, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať medzery v zabezpečení dát. Kompletná ochrana dát proti prístupu tretích strán nie je možná.

Upozornenie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom pre spracovanie údajov na tejto webstránke je:

Wöhrle GmbH & Co. KG
Kengelweg 16
72218 Wildberg
Nemecko

Telefón: +49 7054 9262 0
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s inými osobami rozhoduje o účele a prostriedku na spracovanie osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a iné).

Zákonom stanovená zodpovedná osoba

Určili sa zodpovednú osobu pre našu spoločnosť.

Michael Emmelheinz
Kengelweg 16,
72218 Wildberg,

Telefón: +49 7054 9262 659
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho postupov na spracovanie údajov je možných len s vaším výslovným súhlasom. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Bude na to stačiť neformulárové oznámenie na náš e-mail. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania.

Právo namietať proti získavaniu údajov v mimoriadnych prípadoch a takisto proti priamej reklame (čl. 21 GDPR)

Ak sa spracovanie údajov deje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR, máte kedykoľvek právo podať námietku proti spracovanie svojich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplávajú z vašej mimoriadnej situácie; platí to aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení. Príslušný právny podklad, ktorého sa týka spracovanie, nájdete v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Keď podáte námietku, vaše príslušné osobné údaje sa nebudú viac spracovávať okrem prípadov, keď vieme dokázať nutné právom chránené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody alebo keď spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na prevádzkovanie priamej reklamy, máte právo podať kedykoľvek sťažnosť proti spracovanie vašich príslušných osobných údajov na účely takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s touto priamou reklamou. Ak namietate, vaše osobné údaje sa potom nebudú používať na účely priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ods. 2 GDPR).

Právo na sťažnosť na príslušnom dozornom úrade

V prípade porušenia smernice o GDPR má dotknutý právo na sťažnosť na dozornom úrade, predovšetkým v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na sťažnosť je bez ohľadu na iné právne prostriedky podľa správneho práva alebo súdne právne prostriedky.

Právo na prenos údajov

Máte právo nechať si vydať údaje, ktoré automatizovane spracúvame na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, a to sebe alebo tretej osobe a v bežnom strojovo čitateľnom formáte. Ak žiadate o priamy prenos údajov na iného prevádzkovateľa, udeje sa to len ak je to technicky možné.

Kódovanie SSL resp. TLS

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu citlivých informácií, ako sú napríklad vaše objednávky alebo dopyty, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránok, šifrovanie SSL resp. TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http://“ na „https://“  a podľa symbolu zámky v riadku adresy.

Keď je aktivované šifrovanie SSL resp. TLS, nemôžu byť údaje, ktoré nám poskytnete, čítané tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracovania týchto údajov a popr. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto dát. Kvôli tomu, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Kvôli tomu sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania vzniká v nasledujúcich prípadoch:

•    Ak popierate správnosť svojich u nás uložených osobných údajov, potrebujeme spravidla čas na kontrolu. Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov po dobu trvania kontroly.
•    Ak sa spracovanie vašich osobných údajov udialo / deje protizákonným spôsobom, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
•    Ak vaše osobné údaje viac nepotrebujeme, vy ich ale potrebujete na výkon, obranu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požiadať namiesto vymazania o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov.
•    Ak ste podali sťažnosť podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, musia sa zvážiť vaše a naše záujmy. Pokiaľ nie je určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov po dobu trvania kontroly.

Keď ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa smú - nehľadiac na ich uloženie - spracovávať len s vašim súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb alebo z dôvodu vážneho verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Namietanie proti reklamným e-mailom

Zamieta sa využívanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti ich uvádzania v tiráži na zasielanie výslovne nevyžiadaných reklám a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú spamové e-maily.

 

3. Získavanie údajov na našej webstránke


Cookies

Internetové stránky využívajú čiastočne tzv. súbory cookies. Cookies nespôsobia vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka ešte viac užívateľsky prívetivá, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré budú uložené vo vašom počítači a budú uchovávané vo vašom prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú takzvané „Session-Cookies (dočasné súbory)“. Po ukončení vašej návštevy budú automaticky vymazané. Ostatné súbory cookies zostanú uložené vo vašom zariadení kým ich nevymažete. Tieto cookies nám pri nasledujúcej návšteve umožnia rozpoznať váš prehliadač.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o používaní súborov cookies a tieto súbory cookies povoliť len v jednotlivých prípadoch, aktivovať prijímanie cookies pri určitých prípadoch alebo ich vo všeobecnosti vylúčiť a aktivovať automatické vymazávanie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa uložia na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webstránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. na analýzu vášho správania pri surfovaní), v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov budú riešené samostatne.

Serverové súbory denníka

Prevádzkovateľ stránok automaticky zbiera a ukladá informácie v tzv. serverových súboroch denníka, ktoré váš prehliadač automaticky sprostredkúva nám. Sú to:

•    typ/verzia prehliadača
•    používaný operačný systém
•    referenčná webová adresa
•    názov hostiteľa pristupujúceho počítača
•    čas požiadavky servera
•    IP adresa

Zlučovanie týchto dát s inými dátovými zdrojmi sa neuskutočňuje.

Zaznamenávanie týchto údajov sa deje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webstránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazovaní a optimalizácii svojej webstránky – a na to sa musia zaznamenávať serverové súboru denníka.

Kontaktný formulár

Ak ste nám svoje žiadosti poslali prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z kontaktného formulára spolu s uvedenými kontaktnými údajmi u nás uchovávané kvôli spracovaniu žiadosti a pre prípad následných žiadostí. Tieto údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytované ďalej.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formuláru sa tak deje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Bude na to stačiť neformulárové oznámenie na náš e-mail. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť postupov spracovania údajov vykonaného do odvolania.

Údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára ostanú u nás, kým nás nevyzvete na ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas na uloženie alebo nezanikne účel uloženia údajov (napr. po skončení spracovania vašej žiadosti). Nutné zákonné ustanovenia – hlavne lehoty na uschovanie – ostanú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo telefaxom

Ak sa s nami spojíte e-mailom, telefonicky alebo telefaxom, vaša žiadosť vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, žiadosť) sa u nás uloží a spracuje na účel spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytované ďalej.

K spracovaniu týchto údajov dochádza na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, pokiaľ vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých zvyšných prípadoch spracovanie spočíva na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) a / alebo našom oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), pretože máme oprávnený záujem na účinnom spracovaní žiadostí, ktoré dostávame.

Údaje, ktoré ste nám zaslali cez kontaktný formulár ostanú u nás, kým nás nevyzvete na ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas na uloženie alebo nezanikne účel uloženia údajov (napr. po skončení spracovania vašej žiadosti). Nutné zákonné ustanovenia – hlavne zákonné lehoty na uschovanie – ostanú nedotknuté.

Spracovanie dát (dát o zákazníkovi a zmluvných dát)

Zhromažďujeme, spracovávame a využívame osobné údaje len do tej miery, ako je to nevyhnutné pre vznik, obsahovú úpravu alebo zmenu právneho vzťahu (základných dát). Deje sa tak na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý povoľuje spracovanie údajov pre splnenie zmluvy alebo predzmluvného opatrenia. Osobné údaje o využívaní našich internetových stránok (dáta o ich používaní) zhromažďujeme, spracovávame a využívame len do tej miery, ako je to potrebné na umožnenie využívania služby pre používateľa alebo na jej vyúčtovanie.

Získané údaje o zákazníkoch sa po skončení zákazky alebo skončení obchodného vzťahu vymažú. Zákonné lehoty na uschovanie ostanú nedotknuté.

 

4. Doplnky a nástroje

YouTube s rozšírenou ochranou údajov

Naša webstránka používa doplnky webstránky YouTube. prevádzkovateľom stránok je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Tento režim podľa YouTube pôsobí tak, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webstránky skôr než si pozrú video. Režim rozšírenej ochrany údajov nutne nevylučuje odovzdávanie údajov partnerom YouTube. YouTube tak – nezávisle od toho, či si video pozriete – vytvára pripojenie j sieti Google DoubleClick.

Ihneď ako na našej stránke spustíte video YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Pritom bude serveru YouTube oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený/-á do svojho účtu YouTube, dovolíte službe YouTube, aby priradila vaše zvyky pri surfovaní po internete priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa zo svojho účtu YouTube odhlásite.

YouTube môže navyše po spustení videa ukladať na vašom koncovom zariadení rôzne súbory cookie. Pomocou týchto súborov cookie vie YouTube získavať informácie o návštevníkoch našej webstránky. Tieto informácie sa o.i. použijú na získanie videoštatistík, na zlepšenie jednoduchosti ovládania a na zamedzenie pokusom o podvod. Súbory cookies ostanú vo vašom koncovom zariadení kým ich nevymažete.

Po spustení videa YouTube sa môžu poprípade spustiť ďalšie procesy spracovania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

Používanie YouTube sa deje v záujme pútavého zobrazovania našich online ponúk. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane údajov na YouTube nájdete v ich Vyhlásení o ochrane osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google webfonty

Táto stránka používa na jednotné zobrazenie fontov takzvané webfonty, ktoré poskytuje Google. Pri vyvolaní stránky načíta váš prehliadač potrebné webfonty do dočasnej pamäte vášho prehliadača, aby sa texty a fonty správne zobrazili.

Na tento účel sa musí vami používaný prehliadač pripojiť k serverom Google. Google tak získa vedomosti o tom, že naša webstránka bola vyvolaná cez vašu IP adresu. Používanie Google webfontov sa deje v záujme jednotného a pútavého zobrazovania našich online ponúk. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webfonty, použije počítač štandardné písmo.

Ďalšie informácie o Google webfontoch nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


5. Vlastné služby

Žiadosti

Ponúkame vám možnosť uchádzať sa u nás (napr. e-mailom, poštou alebo cez online formulár uchádzača). Nižšie vás informujeme o rozsahu, účele a použitia vašich osobných údajov, ktoré sme získali v rámci procesu uchádzania. Zaručujeme, že získavanie, spracovanie a použitie vašich údajov sa udeje v súlade s platným právom na ochranu údajov a všetkými ďalšími zákonnými ustanoveniami a že s vašimi údajmi bude narábané dôverne.

Rozsah a účel získavania údajov

Ak nám pošlete žiadosť, v ktorej sa uchádzate, osobné údaje, ktoré s ňou súvisia (napr. kontaktné a komunikačné údaje, podklady žiadosti, poznámky v rámci rozhovorov s uchádzačom atď.), spracujeme, pokiaľ to je potrebné na rozhodnutie o zdôvodnení zamestnaneckého pomeru. Právnym základom pre to je § 26 GDPR-nové podľa nemeckého práva (nadviazanie zamestnaneckého vzťahu), čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (všeobecného nadviazanie zmluvy) a – pokiaľ ste dali súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje sa v rámci našej spoločnosti odovzdajú výlučne tým osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti.

Ak je žiadosť úspešná, vami zadanú údaje sa uložia v našich systémoch na spracovanie údajov na základe § 26 GDPR-nové a čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR na účely realizácie zamestnaneckého vzťahu.

Dĺžka trvania uschovania údajov

Ak vám nevieme ponúknuť žiadne pracovné miesto, ak odmietnete ponuku pracovného miesta, ak svoju žiadosť stiahnete, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov alebo ak nás vyzvete na vymazanie údajov, údaje, ktoré ste nám poslali vrátane prípadných zvyšných fyzických podkladov k žiadosti sa uložia resp. uschovajú (úschovná lehota) na dobu maximálne 6 mesiacov po skončení procesu uchádzania, aby sa v prípade nezrovnalostí mohli zreprodukovať náležitosti procesu uchádzania (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

VOČI TOMUTO ULOŽENIU MÔŽETE NAMIETAŤ, AK Z VAŠEJ STRANY EXISTUJÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAŠE ZÁUJMY.

Po uplynutí úschovnej lehoty sa údaje vymažú, pokiaľ neexistujú žiadne zákonné úschovné povinnosti alebo iné právne dôvody na ich ďalšie uloženie. Ak je zrejmé, že uschovanie vašich údajov je potrebné aj po uplynutí úschovnej lehoty (napr. z dôvodu hroziaceho alebo začatého právneho sporu), k vymazaniu dôjde až keď budú údaje bezpredmetné. Ostatné zákonné lehoty na uschovanie ostanú nedotknuté.