MÁME RIEŠENIE

Metódy strihania, ohýbania a ťahania dielov - tvárnenia plechov za studena (technika postupových združených nástrojov, transferov a vkladania)

Náš strojový park je najlepšie nadimenzovaný na želania našich zákazníkov a zvláda lisovací tlak do 630 ton pri maximálnej dĺžke nástrojov do 3500 mm. Pritom dokážeme vyrábať diely z konvenčných strihových alebo ohybových nástrojov a takisto s použitím technológie postupových združených alebo transferových nástrojov.