MÁME RIEŠENIE
  • Čo nás poháňa vpred – naša vízia

    Už desaťročia patríme k popredným spoločnostiam v našom odvetví. Naša vízia: aktívne a s nadšením pomáhať našim zákazníkom pri rozvoji inovatívnych konceptov mobility a pohonov.

Wöhrle: 3 prevádzky – 2 krajiny

Skupina Wöhrle je v Európe zastúpená na troch miestach. Sídlo spoločnosti, vrátane administratívy, sa nachádza vo Wildbergu, 60 km južne od Stuttgartu. Naše ďalšie dve prevádzky sú v meste Krautheim an der Jagst a v Šuranoch na Slovensku.

 Wildberg (DE)Krautheim (DE)Surany (SK)
Čísla a fakty      
Založenie 1921 1958 2005
pracovníkov cca 140 cca 140 cca 80
Plocha 5.500 m2 8.500 m2 3.000 m2
TS16949 Ja Ja Ja
ISO 9001 Ja Ja Ja
ISO 14001 Ja Ja Ja
TISAX results available Ja Ja Ja
Kompetencie      
Lisy 8-315t 160-1.000t 50-500t
Konštrukcia a výroba nástrojov Ja Ja  
Údržba nástrojov Ja Ja Ja
Výroba modulov Ja Ja Ja
Čistiaci proces Ja Ja Ja
Proces leštenia Ja Ja Ja
Planparalelné brúsenie   Ja  
Automatické sústruhy   Ja  
Automatické sústruhy   Ja Ja
Tepelné narovnávanie   Ja  
Vyškolovacia prevádzka Ja Ja  
Spolupráca v oblasti vzdelávania     Ja
Logistická kompetencia Ja Ja Ja