MÁME RIEŠENIE

Produkty

Nezáleží, či hovoríme o razených výliskoch, výťažkoch, hlbokých výťažkoch, výliskoch alebo o sústružených dieloch, okrem „konvenčných“ vyhotovení vám predvedieme predovšetkým náročné riešenia podľa vašich požiadaviek. Ďalší rozvoj našich výrobných postupov a s tým súvisiace vylepšené možnosti aplikácie výrobkov u našich zákazníkov, umožňujú v mnohých oblastiach zlepšenie kvality a z toho vyplývajúcu optimalizáciu nákladov.

Pretože tam, kam nesiahajú konvenčné postupy, nastupujú naše kompetentné riešenia.

Baugruppen
Tiefziehteile
Stanzbiegeteile
Präzisionsscheiben
Prototypenbau