MÁME RIEŠENIE
 • „S hrdosťou ponúkame mladým ľuďom dobrú perspektívu. Staň sa súčasťou nášho tímu a spolu naštartujeme tvoju budúcnosť!“

  - Matthias Wacker, vedúci výcviku vo Wöhrle v Krautheime
  - Michael Ulshöfer, bývalý praktikant, dnes špecialista na vývoj nástrojov

 • „Ako študentka v závode Wöhrle získavam popri štúdiu aj užitočný a zaujímavý pohľad do pracovného života a tak môžem nazbierať cenné skúsenosti.“

  - Kerstin Knittelová, študentka na oddelení nákupu

 • „Vyučiť sa vo Wöhrle bolo jednoznačne správne rozhodnutie. Neustále sa meniace úlohy a nápomocní kolegovia sú len dva z mnohých dôvodov, pre ktoré som zostal vo Wöhrle aj po ukončení tréningu.“

  Louis Straßer, mechanik nástrojov v raziacej a tvarovacej technike

Spoločnosť Wöhrle sa podiela na akcii zapája do kampane „Mitmachen Ehrensache“ (Zapojiť sa je vecou cti).

Mladí ľudia si hľadajú zamestnávateľa a pracujú ako dobrovoľníci v rámci International Volunteer Day .  Svoju mzdu venujú na charitatívne účely. Ide zvyčajne o projekty zamerané na prácu s mládežou, ale aj verejnoprospešné práce, ktoré si mladí ľudia vyberajú sami. Deň „Mitmachen Ehrensache“ sa organizuje pre   žiakov od 7. triedy všeobecnovzdelávacích a odborných škôl v Badensku-Württenbersku.

Wöhrle podporuje kampaň „Mitmachen Ehrensache“ a  poskytuje mladým ľuďom niekoľko pracovných miest v  lokalitách  Krautheim a Wildberg. Tu nájdete leták k akcii „Mitmachen Ehrensache“.

 

Prevádzka Wildberg: Kompas pri výbere povolania - Kov

Kompas pri výbere povolania - Kov je určený pre   žiakov 8./9. ročníka reálnych škôl a vykonáva sa v úzkej spolupráci s kovospracujúcimi podnikmi. Formou projektovej práce a získavaním odbornej praxe v podnikoch  podporuje žiakov pri výbere povolania a zvyšuje atraktivitu priemyselno-technických povolaní. Spoločnosť Wöhrle sa, ako spolupracujúci podnik, aktívne podieľa a podporuje mladých ľudí pri výbere povolania.

(odkaz na leták BWK Metall CW Mailflyer) :

Woehrle Flyer BWKMetall

Prevádzka Krautheim: Pracovná skupina s   odbornou školou v Krautheime

V rámci dobrovoľnej pracovnej skupiny odbornej školy v Krautheime sa mohli žiaci dozvedieť základné znalosti o povolaní v kovospracujúcom priemysle. Žiaci sa s plným nasadením zapojili do projektu Vrtuľník. Spoločnosť Wöhrle sa ako lokálna spoločnosť pravidelne podieľa na takýchto projektoch a pomáha mladým ľuďom pri výbere povolania. (Obrázok vrtuľníka)

Woehrle Hubschrauber Projekt Realschule