MÁME RIEŠENIE

Systém oznamovania protispoločenskej činnosti

V súlade s požiadavkami smernice EÚ o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti (smernica EU 2019/1937) a zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, vám umožňujeme prostredníctvom nižšie uvedeného formulára odoslať správu zodpovednej osobe. Kritické otázky, podnety a sťažnosti si vždy vypočujeme. Zabezpečujeme, že všetky nahlásené podnety budú následne prešetrené. Budeme sa snažiť o primeranú nápravu zo strany zodpovedného orgánu.

Presadzujeme a podporujeme otvorený dialóg so všetkými našimi obchodnými partnermi s cieľom rozvíjať vzájomné porozumenie relevantných otázok a umožnili zmysluplné konzultácie. Vytvárame siete, aby sme vytvorili pridanú hodnotu v spoločnostiach. Pri vzájomnej spolupráci sa snažíme obmedziť negatívne interakcie a podporovať pozitívne efekty.

Okrem interných ohlasovní sa môžete so svojimi problémami obrátiť aj na externé ohlasovne.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Po odoslaní dostanete potvrdenie o prijatí.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe