MÁME RIEŠENIE

Mechanizmus sťažností

Ponúkame mechanizmus sťažností na operatívnej úrovni. Vždy počúvame kritické otázky, obavy a sťažnosti. Zaisťujeme, aby boli sledované všetky nahlásené obavy. Snažíme sa o vhodný prostriedok nápravy zo strany zodpovedného orgánu.

Podporujeme a presadzujeme otvorený dialóg so všetkými našimi obchodnými partnermi s cieľom rozvíjať vzájomné porozumenie relevantných tém a umožniť zmysluplné konzultácie. Spajame sa s cieľom vytvoriť vyssiu pridanú hodnotu v spoločnostiach. Pri spolupráci sa snažíme obmedziť negatívne interakcie a podporiť pozitívne účinky. Jedným z prvkov nášho mechanizmu vybavovania sťažností sú preto zamestnanecké rady v nemeckých závodoch, úradné hodiny vedúcich závodov a riadiaceho tímu, kontrolór dodržiavania predpisov a / alebo náš referent ochrany údajov, ktorý sa stará aj o otázky trvalej udržateľnosti.

Môžete poslať správu príslušnému kontrolnému orgánu prostredníctvom nasledujúceho formulára. Zaväzujeme sa preskúmať skutočnosti. Ak zanecháte svoje kontaktné údaje, zašleme vám čo najskôr stanovisko.

Platia tu požiadavky smernice EU 2019/1937 na ochranu pred oznamovateľmi (Ochrana oznamovateľov tzv Whistleblower)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ungültige Eingabe
Please note that it is not possible to contact or reply to an anonymous complaint.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe